Какво означава да рефинансираш заем?

0
Share

Рефинансиране на заем се отнася до процеса на вземане на нов заем за изплащането на един или повече непогасени. Кредитополучателите обикновено рефинансират, за да получат по-ниски лихви или по друг начин да намалят размера на вноските си. За длъжниците, които се борят да изплащат заемите си, рефинансирането може да се използва и за получаване на по-дългосрочен заем с по-ниски месечни плащания. В тези случаи общата платена сума ще се увеличи, тъй като лихвите ще трябва да се плащат за по-дълъг период от време.

Рефинансирането на заем позволява на кредитополучателя да замени текущото си задължение с такова, което има по-благоприятни условия. Чрез този процес кредитополучателят взема нов заем, за да изплати съществуващия си, а условията на стария заем се заменят с актуализираното споразумение. Това дава възможност на кредитополучателите да преработват заема си, за да получат по-ниски месечни вноски, различна продължителност на срока или по-удобна структура на изплащане. Повечето потребителски кредитори, които предлагат традиционни заеми, предлагат и опции за рефинансиране. Въпреки това, за продукти като ипотечни и автомобилни заеми, заемите за рефинансиране обикновено идват с малко по-високи лихвени проценти от тези за покупка на имот.

Основната причина за рефинансирането на кредитополучателите е да получат по-достъпен заем. Рефинансирането може да понижи лихвеният процент. Например, собственик на жилище с добър кредит, който има 30-годишна ипотека през 2006 г., вероятно ще плаща лихва между 6% и 7%. Днес най-квалифицираните кредитополучатели могат да получават лихви по-ниски от 4%. Съответно този собственик на жилище може да спести повече от 2% от лихвения процент, като рефинансира заема си, спестявайки си стотици долари месечно.

Как да рефинансирате заем

Ако искате да рефинансирате заем, първо трябва да проучите спецификациите на настоящото си споразумение, за да видите колко всъщност плащате. Трябва също така да проверите дали има неустойка за предплащане на текущия ви заем, тъй като стойността на рефинансирането може потенциално да надвиши разходите за предсрочно му прекратяване. След като намерите стойността на текущия си заем, можете да сравните няколко кредитора и техните оферти, за да намерите условията, които най-добре отговарят на вашите финансови цели.

Жена с пари кредит

Независимо дали искате да промените продължителността на срока или да намалите лихвения процент, днес на пазара се предлагат различни варианти за заем. С новите онлайн кредитори, които искат да се конкурират с традиционните банки, има услуги и пакети, пригодени за всички финансови цели. За най-квалифицираните кредитополучатели, тази конкуренция може да помогне за намаляване на разходите по заема им.

Какво не се променя, когато рефинансирате?

Въпреки че можете да коригирате определени условия по заема, при рефинансирането, два аспекта по кредитите не се променят:

Вие все още имате дълг: Когато рефинансирате заем, няма да намалите или елиминирате салдото по него. Всъщност бихте могли да увеличите дълга си даже повече, докато рефинансирате. Това може да се случи, ако извършите рефинансиране на парични средства и получите разлика между рефинансирания заем и това, което дължите по първоначалния заем.

Обезпечение: Ако сте използвали обезпечение за заема, това обезпечение все още може да се изисква и за новия заем. Това означава, че все още можете да загубите жилището си под възбрана, ако рефинансирате жилищен кредит, но не извършвате плащания. По същия начин колата ви може да бъде  отнета. Освен ако не рефинансирате заем в личен необезпечен заем , която не използва имуществото като обезпечение, обезпечението е изложено на риск.

Предимства, когато рефинансирате заем

Въпреки че на нов заем може да липсват атрактивните характеристики на съществуващ заем, рефинансирането има няколко потенциални ползи:

Намалявате лихвите. Честа причина за рефинансиране е намаляване на разходите за финансиране. За да направите това, обикновено трябва да рефинансирате заем с лихва, която е по-ниска от съществуващата ви с лихва, въз основа на пазарните условия или подобрен кредитен рейтинг. Обикновено по-ниските лихвени проценти водят до по-ниски лихвени разходи и значителни спестявания през живота на заема, особено при големи или дългосрочни заеми.

Промяна на срока на заема. Въпреки че можете да удължите погасяването, за да увеличите срока на заема (но потенциално да заплатите повече разходи за лихви), вие също можете да рефинансирате в краткосрочен заем. Например, може да искате да рефинансирате 30-годишен заем за жилище в 15-годишен заем за жилище, който идва с по-високи месечни плащания, но с по-ниска лихва.

Консолидирате дълговете си. Ако имате няколко кредита, може да има смисъл да ги консолидирате в един заем, особено ако можете да получите по-ниска лихва. Един заем улеснява следенето на плащанията.

Променяте вида на заема си. Ако имате заем с променлива лихва, който кара месечните ви плащания да се колебаят, тъй като лихвените проценти се променят, може да предпочетете да преминете към заем с фиксирана лихва. Заемът с фиксирана лихва предлага защита, ако лихвите понастоящем са ниски, но се очаква да се повишат и това да доведе до предвидими месечни плащания. Намалявате месечните си плащания. Независимо дали намалявате лихвения процент по кредита си или удължавате времето, необходимо за погасяването му, най-вероятно вашият нов заем ще бъде по-малък от първоначалния баланс, тъй като ще имате по-ниски разходи за лихви или повече време за погасяване. Новото месечно плащане трябва да намалее в резултат на това. Резултатът често е по-здравословен месечен паричен поток и повече пари, налични в бюджета ви за други основни месечни разходи.

Как да намерим безопасни онлайн кредити?

В последните години популярността на бързите онлайн кредити значително нарастна. Ето какво трябва да знаете, за да можете да изтеглите такъв заем безопасно:

  1. Потърсете отзиви от други клиенти: Всъщност не можете да разчита на отзиви, за да се информирате напълно, но е някакво начало. От една страна, хората са по-склонни да публикуват жалба, когато са недоволни, ако пък са останали доволни, много хора просто не публикуват мнение, независимо че услугата е изпълнила очакванията им. Друг основен проблем е, че рецензиите могат да бъдат фалшифицирани или от конкуренти или от поддръжници на определена организация. Все пак можете да прегледате набързо коментарите, за да ви помогнат да решите.
  2. Потърсете техни контакти: Ако фирмата, към която сте се ориентирали има сайт, то проверете дали телефонните номера и посочения адрес са истински. Както и дали фирмата е регистрирана и има право да извършва такава дейност.

Разгледайте общите условия по договорите: Дори да не успеете да намерите образец на договорите за кредит, имате право да поискате такъв. Освен това, като клиент, имате право и да получите преддоговорна информация.